Projecte de recerca

Never Home Alone (NHoA), mitigant la solitud a casa amb un robot d'assistència social

un repte global

Ajudar les persones grans a viure de manera independent i prevenir la soledat i l'aïllament

Senior,Care,And,Future,Technology,As,An,Old,Alzheimer,Patient

Les poblacions estan envellint a un ritme ràpid en moltes regions, com ara la majoria de països europeus i el Japó. En conseqüència, augmenta el nombre de persones grans que viuen soles a casa. Els robots d’assistència social (SAR) podrien assumir nous papers en l’atenció sanitària i social per satisfer aquesta demanda més alta.

Un robot d’assistència social (SAR) és aquell dissenyat per ajudar i donar suport a persones amb condicions o limitacions de salut especials, desenvolupant un cert nivell d’experiència, connexió i compromís mitjançant una interacció natural i afectiva pacient-robot.

Visió

La visió a llarg termini del projecte Never Home Alone (NHoA) és la del desenvolupament d'un robot d'assistència social per ajudar les persones grans a viure de manera independent a casa seva i prevenir la solitud i l'aïllament.

consorci